شیره خرما در تهران برای عضلات مغز بسیار مفید و مقوی می باشد

کیفیت شیره خرما در تهران با مقدار pH تعیین می شود شیره خرما با مقدار pH 6-7 کیفیت خوبی برای استفاده در تولید اتانول در نظر گرفته می شود با این حال، شیره خرما جدید با pH خنثی به راحتی آسیب می بیند بنابراین، شیره باید بلافاصله پس از برداشت فرآوری شود.

میکروارگانیسم‌های ساکارومایسس سرویزیه در شیره خرما می‌توانند باعث واکنش اسیدی شوند این شرایط یک چالش برای حفظ کیفیت شیره در حالت خنثی است.

امروزه تولید بیواتانول از مواد خام تجدیدپذیر توجه را به خود جلب کرده است زیرا می توان از آن به عنوان سوخت جایگزین استفاده کرد [20،21]. اتانول زیستی محبوب ترین سوخت زیستی است زیرا سازگار با محیط زیست است.

تولید بیواتانول برای نسل اول به طور کلی هنوز از مواد غذایی به عنوان مواد خام استفاده می کند نسل دوم اتانول زیستی با استفاده از زیست توده به عنوان مواد اولیه جایگزین آن شده است.

فناوری نسل دوم توسعه تولید بیواتانول را با هزینه های تولید پایین تر و تأثیرات زیست محیطی بهتر تشویق کرده است شیره خرما امیدوارکننده ترین ماده خام بیواتانول برای تولید بیواتانول است زیرا در طول سال در دسترس است و فراوان است.

عوامل موفقیت در تولید بیواتانول از شیره خرما عبارتند از درمان اولیه، روش تخمیر، و تصفیه اظهار داشت که تأثیرگذارترین عامل در به دست آوردن محتوای بیواتانول از قند خرما، ضربه زدن و توزیع در طول فرآوری است زیرا قند خرما به راحتی در شرایط محیطی آسیب می بیند.

همچنین توضیح داد که محتوای بیواتانول تولید شده از شیره خرما تخمیر شده به شدت تحت تأثیر کیفیت مواد خام مورد استفاده قرار می گیرد.

در همین حال، به گفته  خلوص اتانول را می توان از طریق فرآیند تقطیر با استفاده از زئولیت به عنوان جاذب افزایش داد. تولید اتانول زیستی از ساقه موز برای کاربردهای تولید برق از نظر اقتصادی و محیطی بسیار سودآور است.

تولید بیواتانول از شیره خرما یک فناوری نسبتاً جدید است بیواتانول پتانسیل را به عنوان سوخت خودرو دارد زیرا ارزش حرارتی بالایی دارد.

این ارزش حرارتی بالا منجر به زمان سوزاندن طولانی می شود جایگزینی سوخت نیاز به سطح اتانول بالای 95 درصد دارد.

در مطالعه حاضر، تخمیر بی هوازی برای تولید اتانول در سطوحی انجام می‌شود که می‌تواند به عنوان جایگزینی برای سوخت‌های سازگار با محیط زیست استفاده شود.